" /> Điều Kiện Mở Dịch Vụ Tư Vấn Thiết Kế Và Lắp Đặt PCCC

Điều kiện mở dịch vụ tư vấn thiết kế PCCC

Trả lời câu hỏi của bạn đọc V/v điều kiện đảm bảo của Công ty tư vấn thiết kế PCCC

Hỏi

Bạn Hoàng Minh Vũ tại Đồng Nai có hỏi:

Chào Quý Công ty, tôi đang có dự định mở dịch vụ tư vấn lắp đặt, tư vấn thiết kế PCCC, vậy tôi phải đảm bảo những điều kiện gì mới có thể hoạt động?

Đáp

Với câu hỏi của bạn Vũ, chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 41 Nghị định 79/2014/NĐ-CP, Công ty tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy phải đảm bảo các điều kiện:

– Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

– Doanh nghiệp, cơ sở phải có cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:

+ Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế; tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điểm b, c Khoản 3 Điều 47 Nghị định này.

+ Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Khoản 4 Điều 47 Nghị định này.

– Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.


Nếu có thêm đóng góp hoặc ý kiến thắc mắc nào khác, hãy gửi email về cho chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp:

Email: Songthaitung.co@gmail.com

Sản phẩm – Dịch vụ của chúng tôi:

Binh chua chay CO2 MT3

Thi cong chong set Binh Duong

Đóng góp bình luận của bạn ngay bên dưới về cho đội ngũ Admin !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *