" /> Đơn Đề Nghị Kiểm Định Phương Tiện PCCC - Thông Tư 66/2014

Đơn đề nghị kiểm định phương tiện PCCC

Đơn đề nghị kiểm định phương tiện PCCC – Mẫu số PC14 Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

Tải về tại đây

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

 Kính gửi:…………………………………………………………………………………

 

Tên tổ chức/cá nhân:…………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………….. Email:…………………………………………………………….

Đăng ký kinh doanh số…… ngày…… tháng…… năm……… tại………………………………………..

Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………………………

Chức danh: …………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu số:…………………………………………….. cấp ngày……/……/ ……………………

Đề nghị Quý cơ quan kiểm định và cấp “Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy’’ cho phương tiện/lô phương tiện ghi tại bảng thống kê kèm theo./.

 

……………., ngày……. tháng……. năm……..


Ghi chú:
(1) Chức danh của người làm đơn 

Đóng góp bình luận của bạn ngay bên dưới về cho đội ngũ Admin !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *