Không Nạp Bình Chữa Cháy Phạt Bao Nhiêu Tiền?

khong nap binh chua chay phat bao nhieu tien

Không nạp bình chữa cháy bị phạt bao nhiêu tiền?

Đây chính là dấu hỏi lớn nhất mà các doanh nghiệp, công ty và các tổ chức gửi đến cho Công ty dịch vụ PCCC như chúng tôi.

PCCC Song Thái Tùng xin trình bày và giải thích chi tiết trong bài viết dưới đây.

Trước tiên, hãy tìm hiểu qua định nạp bình chữa cháy.

Quy định nạp sạc bình chữa cháy

Quy định nạp bình chữa cháy được ban hành bởi Bộ Công an với mục đích:

Có biện pháp xử lý cháy nổ hiệu quả khi có sự cố bất ngờ

Kiểm soát tình hành cháy nổ và có phương án xử lý phù hợp

Duy trì thiết bị PCCC đảm bảo hoạt động một cách tốt nhất

Khuyến khích công ty, doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho chính cơ sở

khong nap binh chua chay phat bao nhieu tien

Cụ thể, TCVN 7435-2-2004 Bộ Công an có quy định chi tiết như sau:

4. KIỂM TRA BẢO DƯỠNG VÀ NẠP LẠI

4.1 Quy định chung

4.1.1 Người chủ hoặc đại lý hoặc người ở nơi các bình chữa cháy được bố trí phải có trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng và nạp lại.

4.1.2. Quy trình kiểm tra và bảo dưỡng bình chữa cháy khác nhau nhiều.

Các kiến thức tối thiểu cần thiết để thực hiện quy trình kiểm tra hàng tháng theo 4.2.

Chỉ những người có thẩm quyền mới được bảo dưỡng và sửa chữa theo 4.3 và 4.4. Xem phụ lục A.

4.1.3 Việc bảo dưỡng và nạp sạc bình chữa cháy phải được thực hiện theo sổ tay hướng dẫn thích hợp, sử dụng các loại dụng cụ, vật liệu thay thế, dầu bôi trơn

Các phụ tùng thay thế nhận biết được và được người sản xuất hướng dẫn.

4.1.4 Bình chữa cháy không còn khả năng bảo dưỡng hoặc nạp lại phải được thay thế bằng một bình dự trữ cùng kiểu và tối thiểu cùng loại và cùng công suất.

4.2 Kiểm tra

4.2.1 Bình chữa cháy phải được kiểm tra khi lần đầu đưa vào sử dụng và sau đó phải được kiểm tra định kỳ khoảng 30 ngày.

Bình chữa cháy phải được kiểm tra với chu kỳ ngắn hơn khi có yêu cầu.

4.2.2 Kiểm tra định kỳ được thực hiện để đảm bảo bình chữa cháy:

a/ Được đặt đúng vị trí quy định;

b/ Không bị trở ngại và dễ nhìn thấy và bản hướng dẫn sử dụng của bình quay ra ngoài;

c/ Hướng dẫn sử dụng rõ ràng;

d/ Niêm phong hoặc bộ phận chèn không vỡ hoặc bị mất;

e/ Còn đầy (bằng cách cân hoặc nhấc)

f/ Không bị hư hỏng, ăn mòn, rỏ rỉ hoặc lăng phun bị bịt kín;

g/ Nếu đồng hồ đo áp suất, kim của đồng hồ phải ở vị trí hoạt động hoặc nằm trong khoảng hoạt động.

4.3 Bảo dưỡng

4.3.1 Quy định chung

Tất cả các loại bình chữa cháy, trừ loại được lưu ý ở phục lục C, phải đảm được bảo dưỡng như sau:

a/ Không quá một năm nhưng không ít hơn 6 tháng một lần;

b/ Thử thuỷ lực đúng kỳ;

c/ Khi có yêu cầu kiểm tra đặc biệt. Quy trình bào bảo dưỡng phải tiến hành phù hợp với 4.3.2

4.3.2 Quy trình đối với tất cả các loại bình chữa cháy

4.3.2.1 Trong một lần bảo dưỡng, tất cả các loại bình chữa cháy phải:

a/ Kiểm tra niêm phong và cơ cấu an toàn để xác định bình chữa cháy đã được sử dụng chưa;

Sau khi bảo dưỡng, thay thế cơ cấu an toàn và lắp liêm phong mới;

c/ Gắn biển vào bình hoặc ghi nhãn tấm biển gắn vào bình để chỉ ra rằng đã tiến hành bảo dưỡng theo quy định.

4.3.2.2 Đối với việc cân nhắc quy trình được thực hiện khi bảo dưỡng bình chữa cháy xách tay.

Các loại bình được phân loại như sau:

– Loại 1: Bình có áp suất nén trực tiếp với chất chữa cháy là nước, nước có phụ gia, hoặc bọt

– Loại 2: Bình có áp suất nén trực tiếp với chất chữa cháy là bột hoặc halon;

– Loại 3: Bình dùng chai khí đẩy với chất chữa cháy là nước, nước có phụ gia
hoặc bọt;

– Loại 4: Bình dùng chai khí đẩy với chất chữa cháy là bột;

– Loại 5: Bình chữa cháy các bon dioxide

4.3.2.3 Bổ sung vào yêu cầu của 4.3.2.1 a/,b/ và c/ bình chữa cháy phải được bảo dưỡng theo bảng 1.

4.3.2.4 Cảnh báo: Trước khi mở bất kỳ bình chữa cháy bằng bột nào.

Bình đó phải được xác định rằng trong khi kiểm tra và bảo dưỡng.

Các sự phòng ngừa được nêu trong 4.3.4.1 và 4.3.2.4.2 phải được xem xét.

4.3.2.4.1 Chỉ được mở bình chữa cháy bằng bột ở điều kiện khô nhất có thể và trong thời gian ít nhất cần thiết để kiểm tra.

Nhằm làm giảm tới mức thấp nhất ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến bột.

4.3.2.4.2. Cấm việc trộn lẫn làm nhiễm bẩn chéo giữa các loại bột chữa cháy khác nhau.

Một số các loại bột có khả năng tác dụng tới một số loại bột khác tạo ra nước và cácbon dioxit.

Phản ứng này thường không xảy ra một cách rõ ràng cho tới sau một tuần mà trong thời gian đó phản ứng bề mặt không xảy ra.

Nước gây ra sự vón cục và ở trong thùng kín các bon dioxit gây ra sự tăng áp nên rất nguy hiểm.

Chỉ những bình chứa cùng loại bột mới được mở và kiểm tra cùng một thời điểm.

4.4 Nạp lại

4.4.1 Tất cả các loại bình chữa cháy nạp lại được phải được nạp lại sau khi sử dụng hoặc khi được thanh tra yêu cầu hoặc bảo dưỡng bị thiếu.

khong nap binh chua chay phat bao nhieu tien

Như vậy, tóm tắt lại bạn sẽ có một số lưu ý trong quy định nạp bình chữa cháy như sau:

Chủ doanh nghiệp, người quản lý phải có trách nhiệm lên phương án nạp sạc bình chữa cháy

Tất cả loại bình chữa cháy khi lần đầu được đưa vào sử dụng phải được kiểm tra định kì (30ngày)

Thời gian nạp sạc bình chữa cháy: Không quá một năm nhưng không ít hơn 6 tháng một lần.

Phải tiến hành nạp lại sau khi sử dụng có thể chữa cháy trong lần tiếp theo

Đặc biệt: Phải tiến hành nạp lại khi được thanh tra yêu cầu

Không nạp bình chữa cháy

Trên là quy định nạp bình chữa cháy, vậy không nạp bình chữa cháy bị phạt bao nhiêu tiền?

Cụ thể tại nghị định 167/2013,Bộ Công an có quy định như sau:

Điều 41. Vi phạm quy định về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi làm che khuất phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ;

b) Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đầy đủ hoặc không đồng bộ theo quy định;

c) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông cơ giới theo quy định.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Trang bị, lắp đặt, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy chưa được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định;

b) Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không phù hợp với tính chất nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở theo quy định;

c) Sử dụng phương tiện chữa cháy ở vị trí thường trực chữa cháy dùng vào mục đích khác;

d) Không dự trữ đủ nước chữa cháy theo quy định;

đ) Di chuyển, thay đổi vị trí lắp đặt phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

e) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho nhà, công trình theo quy định;

b) Làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

khong nap binh chua chay phat bao nhieu tien

Tóm tắt lại, bạn cần chú ý một số điều như sau:

Phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đối với hành vi:

Không tiến hành bảo trì bảo dưỡng thiết bị PCCC định kì

Trang bị thiết bị PCCC không đầy đủ theo quy định

Phạt tiền từ 3.000.000 – 5.000.000 đối với hành vi:

Trang bị lắp đặt thiết bị PCCC chưa được kiểm định theo quy định của Bộ Công an

Phạt tiền từ 5.000.000 – 10.000.000 đối với hành vi

Không trang bị thiết bị PCCC thông dụng

Làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng của thiết bị PCCC

khong nap binh chua chay phat bao nhieu tien

Giải thích thắc mắc:

Sau khi đọc xong phần trên sẽ có một số suy nghĩ sau:

Exp: Không bảo trì thiết bị PCCC mà chỉ bị phạt với số tiền từ 300.000 – 500.000 thì là quá ít so với số tiền chi ra để nạp bình chữa cháy?

Reply: Sẽ bị kiểm tra vào lần tiếp theo, nếu còn vi phạm thì phạt nặng hơn, thậm chí có thể bị tước giấy phép PCCC.

Exp: Thiết bị PCCC kiểm định cụ thể là như thế nào?

Thiết bị PCCC kiểm định là các thiết bị PCCC phải được kiểm định bởi Bộ Công an có quy định chi tiết tại thiết bị PCCC phải kiểm định

Chính vì vậy, hãy tuân theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp luôn đảm bảo hoạt động an toàn.

Nạp bình chữa cháy tại Bình Dương

Công ty PCCC Song Thái Tùng chuyên cung cấp dịch vụ nạp bình chữa cháy Bình Dương và một số tỉnh thành lân cận.

Tại sao bạn nên chọn chúng tôi:

Có hơn 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực PCCC

Dịch vụ được Bộ Công an chứng nhận và cấp phép chính thức

Đội ngũ tư vấn chuyên sâu, KTV dày dặn kinh nghiệm

Thời gian nạp sạc nhanh, đúng theo tiêu chuẩn

Có bình thay thế trong suốt quá trình nạp sạc

Cam kết chất lượng, bảo hành sau nạp sạc

Hỗ trợ giao hàng, lắp đặt tận nơi

Giá thành niêm yết tốt nhất

cong ty pccc binh duong

Liên hệ tới PCCC Song Thái Tùng ngay để được tư vấn, báo giá tốt nhất!

Hotline: 0988 488 818

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Song Thái Tùng
Điện thoại: 0274 2466 686
DĐ: 0988 488 818 – 0912 861 181
Địa chỉ: Số 4/21 KP Hòa Lân 1, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương
Email: Songthaitung.co@gmail.com

Đánh giá bài viết này

Đóng góp bình luận của bạn ngay bên dưới về cho đội ngũ Admin !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *