" /> Kinh Doanh Sản Xuất Phương Tiện Thiết Bị PCCC

Kinh doanh sản xuất PCCC

Trả lời câu hỏi của bạn V/v kinh doanh xuất, lắp ráp phương tiện PCCC

Hỏi

Bạn Đặng Văn Hoàng ở Phước Long, Bình Phước có hỏi:

Tôi có doanh nghiệp sản xuất cơ khí, nay tôi muốn mở rộng hoạt động kinh doanh sản xuất, lắp ráp phương tiện PCCC để bán trong nước. Vậy sản phẩm và doanh nghiệp của tôi cần những điều kiện gì?

Trả lời

Căn cứ quy định tại Điều 38, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, phương tiện, thiết bị PCCC sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho PCCC.

– Phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam.

– Phương tiện PCCC sản xuất mới trong nước hoặc nhập khẩu phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công an.

– Phương tiện PCCC lắp ráp, hoán cải trong nước phải được phép của cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền và phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công an.

Khi tổ chức hoạt động kinh doanh sản xuất, lắp ráp phương tiện PCCC, doanh nghiệp của anh Hoàng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC.

– Có ít nhất 01 người có trình độ ĐH chuyên ngành về PCCC hoặc trình độ ĐH chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức PCCC ít nhất 6 tháng.

– Có địa điểm hoạt động; có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy.


Nếu có thêm đóng góp hoặc ý kiến thắc mắc nào khác, hãy gửi email về cho chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp:

Email: Songthaitung.co@gmail.com

Sản phẩm – Dịch vụ của chúng tôi:

Bình CO2 MT3

Nap binh PCCC Binh Duong

Đóng góp bình luận của bạn ngay bên dưới về cho đội ngũ Admin !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *