" /> Làm Lại Phương Án Chữa Cháy - Phương Án PCCC

Làm lại phương án chữa cháy

Trả lời câu hỏi của bạn đọc về việc làm lại phương án phòng cháy chữa cháy

Hỏi:

Bạn Thanh Minh tại Trảng Bom, Đồng Nai có hỏi

Chào công ty, xí nghiệp của tôi doanh nghiệp Nhà nước. Xí nghiệp của tôi có diện tích mặt 2700 m2.

Xí nghiệp tôi đã có phương án chữa cháy theo mẫu PC16 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA.

Công ty cho tôi hỏi:

Tôi có phải làm lại phương án chữa cháy theo Thông tư mới 66/2014/TT-BCA không?

Nếu có thì trình tự và thủ tục làm lại như thế nào?

Đáp:

Cảm ơn câu hỏi của bạn Minh, với câu hỏi của bạn Minh, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở.

Phương án này được xây dựng theo mẫu PC11 ban hành hèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA.

Thay thế cho phương án chữa cháy theo mẫu PC16 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA

Trong thư anh Nguyễn Anh Dũng không nêu rõ đặc điểm, quy mô, tính chất hoạt động, ngành nghề kinh doanh của cơ sở.

Chính vì vậy, chưa xác định được thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở này:

– Trường hợp nếu xí nghiệp của anh Dũng không thuộc danh mục cơ sở nguy hiểm cháy nổ thuộc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

– Phương án chữa cháy do người đứng đầu xí nghiệp có trách nhiệm phê duyệt.

– Trường hợp nếu xí nghiệp của anh Dũng thuộc danh mục cơ sở nguy hiểm cháy nổ thuộc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

– Thẩm quyền phê duyệt phương án này thuộc về cơ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy trực tiếp quản lý địa bàn.

– Trình tự, thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở được thực hiện theo Quyết định số 4744/QĐ-BCA-C66.

Nếu có thêm đóng góp hoặc ý kiến thắc mắc nào khác.

Hãy gửi email về cho chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp:

Email: Songthaitung.co@gmail.com

Sản phẩm – Dịch vụ của chúng tôi:

Kệ đựng vòi chữa cháy

Tư vấn thiết kế PCCC

Đóng góp bình luận của bạn ngay bên dưới về cho đội ngũ Admin !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *