Bình chữa cháy CO2 Dragon

Bình chữa cháy bằng khí CO2 thường được dùng để dập các đám cháy thiết bị điện tử, đồ vật có giá trị hoặc thực phẩm vì khi phun không lưu lại chất chữa cháy (CO2) trên vật cháy nên không làm hư hỏng thiết bị

TƯ VẤN SẢN PHẨM

Yêu cầu chúng tôi gọi lại cho bạn !
error: Content is protected !!