Bình chữa cháy tự động Yamato

Bình cầu chữa cháy tự động là sản phẩm bình chữa cháy chủ động, khi gặp nhiệt độ cao, dựa tên Spinkler có sẵn trên bình sẽ tự kích hoạt và phun chất chữa cháy khi gặp nhiệt độ cao quá mức cho phép

TƯ VẤN SẢN PHẨM

Yêu cầu chúng tôi gọi lại cho bạn !
error: Content is protected !!