Trụ chữa cháy ngoài trời

 

Trụ chữa cháy ngoài trời là sản phẩm chuyên dùng để cấp nước ngoài trời, dẫn nước phục vụ cho công tác PCCC.

Trụ chữa cháy ngoài trời thường được lắp đặt ở gần những nơi dễ xảy ra cháy.

 

TƯ VẤN SẢN PHẨM

Yêu cầu chúng tôi gọi lại cho bạn !
error: Content is protected !!