" /> #Tất Cả Thông Tin Về Huấn Luyện, Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ PCCC

Tất Cả Thông Tin Về Huấn Luyện, Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ PCCC

huan luyen boi duong nghiep vu pccc

Tổng hợp toàn bộ thông tin về huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Thông tin về việc các bước, quy trình và thủ thủ tục bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC luôn được người trong lĩnh vực quan tâm.

Có nhiều thông tin về huấn luyện nghiệp vụ PCCC tuy nhiên nhiều nội dung đã quá cũ, chưa được nhập nhật mới.

PCCC Song Thái Tùng xin thông tin về huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC một cách chi tiết và đầy đủ nhất!

Lưu ý: Tất cả nội dung trong bài viết đều mang tính chuyên môn nên hãy vui lòng đọc chậm và kỹ mới có thể hiểu được chính xác!

huan luyen boi duong nghiep vu pccc

1. Cơ sở pháp lý huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Bài này sẽ được viết dựa trên 2 văn bản pháp luật chính thức trên từ Bộ Công an!

2. Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC là gì?

Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy là hình thức đào tạo, luyện tập kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy.

Đây là hình thức duy trì hoạt động, định kỳ hàng năm dành cho nhiều đối tượng khác nhau bắt buộc phải thực hiện huấn luyện PCCC.

3. Ai là người sẽ đứng ra tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC

Trích: Thông tư 66/2014/TT-BCA » Mục 3 » Điều 15/16.
Người ra quyết định thành lập đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành có trách nhiệm duy trì hoạt động, định kỳ hàng năm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở có trách nhiệm tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Người đứng đầu cơ sở đào tạo, dạy nghề lái xe ô tô có trách nhiệm đưa nội dung kiến thức PCCC vào nội dung, chương trình đào tạo.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện hoặc cá nhân có nhu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC thì phải có đơn đề nghị cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tổ chức lớp huấn luyện.

Kinh phí tổ chức lớp huấn luyện do cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân tham gia lớp huấn luyện chịu trách nhiệm.

huan luyen boi duong nghiep vu pccc

4. Đối tượng tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC

Trích: Thông tư 66/2014/TT-BCA » Mục 3 » Điều 16 » 1

1. Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC bao gồm:

– Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy.

– Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

– Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

– Người chỉ huy tàu thủy, tàu hỏa, tàu bay, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên.

– Trên phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

– Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

– Các cá nhân khác có yêu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

huan luyen boi duong nghiep vu pccc

Tham khảo:  Xử lý rò rỉ ga tại nhà như thế nào? Hướng dẫn an toàn cháy nổ tại nhà

Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy

2. Trường hợp tại nơi xảy ra cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC chưa đến kịp thì người chỉ huy chữa cháy được quy định như sau:

 Cháy tại cơ sở thì: 

+ Người đứng đầu cơ sở là người chỉ huy chữa cháy; trường hợp người đứng đầu cơ sở vắng mặt thì đội trưởng đội PCCC cơ sở hoặc người được uỷ quyền là người chỉ huy chữa cháy.

 Cháy tại thôn, ấp, bản, tổ dân phố thì: 

+ Trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố là người chỉ huy chữa cháy.

+ Trường hợp những người này vắng mặt thì đội trưởng đội dân phòng hoặc người được uỷ quyền là người chỉ huy chữa cháy.

 Cháy phương tiện giao thông cơ giới đang lưu thông thì: 

– Người chỉ huy phương tiện, chủ phương tiện là người chỉ huy chữa cháy.

– Trường hợp không có người chỉ huy phương tiện, chủ phương tiện thì người điều khiển phương tiện là người chỉ huy chữa cháy.

 Cháy rừng nếu chủ rừng là cơ quan, tổ chức thì: 

– Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người được uỷ quyền là người chỉ huy chữa cháy, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng bản tại nơi xảy ra cháy có trách nhiệm tham gia chỉ huy chữa cháy.

– Nếu chủ rừng là hộ gia đình hoặc cá nhân thì trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng bản hoặc người được ủy quyền tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa cháy.

– Người đứng đầu đơn vị kiểm lâm hoặc người được uỷ quyền tại nơi xảy ra cháy có trách nhiệm tham gia chỉ huy chữa cháy.

– Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi là cấp xã) trở lên có mặt tại đám cháy là người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy.

huan luyen boi duong nghiep vu pccc

5. Thời gian huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu: Từ 16h đến 24h đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này.

+ Thời gian huấn luyện lại để được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC sau khi giấy này hết thời hạn sử dụng tối thiểu là 16 giờ.

huan luyen boi duong nghiep vu pccc

6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

a) Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức lớp huấn luyện, hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện.

– Kế hoạch, chương trình nội dung huấn luyện.

– Danh sách trích ngang lý lịch của người đã dự lớp huấn luyện.

b) Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức lớp huấn luyện, hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị tổ chức huấn luyện.

– Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký dự lớp huấn luyện.

c) Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy phải nộp đơn đăng ký dự lớp huấn luyện (mẫu số PC14).

huan luyen boi duong nghiep vu pccc
Chứng nhận nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy sau khi hoàn thành

» Tham khảo thêm: Hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

7. Thủ tục cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

Khi có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu thì được cơ quan Cảnh sát PCCCC có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC15).

Trường hợp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC bị rách, cũ nát hoặc bị mất, hết thời hạn sử dụng thì phải có đơn đề nghị xin đổi, cấp lại.

Thời gian cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy là 05 ngày làm việc.

Kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu hoặc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xin đổi, cấp lại.

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp.

Hết thời hạn này, phải huấn luyện lại để được cấp giấy chứng nhận mới.

Bộ Công an: Cấp, đổi, cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC!

8. Thủ tục điều động các lực lượng tham gia hoạt động PCCC

Thủ tục điều động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia hoạt động PCCC như sau:

Đội dân phòng, cơ sở, chuyên ngành khi được điều động tham gia tuyên truyền, mít tinh, diễu hành, hội thao về phòng cháy và chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy.

Tham gia khắc phục nguy cơ phát sinh cháy, nổ; khắc phục hậu quả vụ cháy và những hoạt động phòng cháy và chữa cháy khác có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu của người có thẩm quyền.

huan luyen boi duong nghiep vu pccc


Thủ tục điều động lực lượng dân phòng, lực lượng cơ sở, chuyên ngành tham gia hoạt động PCCC phải có quyết định bằng văn bản (mẫu số PC16).

Trong trường hợp khẩn cấp thì được điều động bằng lời nói, nhưng chậm nhất không quá 03 ngày làm việc phải có quyết định bằng văn bản.

Khi điều động bằng lời nói, người điều động phải xưng rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và nêu rõ yêu cầu về số lượng người cần điều động, thời gian, địa điểm có mặt và nội dung hoạt động.

Quyết định điều động được gửi cho đối tượng có nghĩa vụ chấp hành và lưu hồ sơ.

Các mẫu PC14, PC15, PC16 là các văn bản thuộc phụ lục thông tư 66/2014/TT-BCA.

Tham khảo:  Phụ lục thông tư 66/2014/TT-BCA

Trên đây là toàn bộ thông tin của bài viết về huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC theo thông tư 66/2014/TT-BCA!

Công ty phòng cháy chữa cháy tại Bình Dương

– Chuyên phân phối thiết bị PCCC chính hãng, dịch vụ PCCC tốt nhất!

– Có hơn 5 năm kinh nghiệm hoạt động và làm việc trong lĩnh vực PCCC.

– Quy trình làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao.

– Sản phẩm tốt, chất lượng, cam kết đổi trả miễn phí nếu không hài lòng.

– Dịch vụ thi công nhanh, đúng quy trình, đạt tiêu chuẩn Việt Nam.

Liên hệ ngay để được tư vấn, báo giá tốt nhất!

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Song Thái Tùng
Điện thoại: 0274 2466 686
Địa chỉ: Số 4/21 KP Hòa Lân 1, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương
DĐ: 0988 488 818 – 0912 861 181
Email: Songthaitung.co@gmail.com

#Từ khóa được quan tâm
Huấn luyện nghiệp vụ PCCC, Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC, Quy định huấn luyện nghiệp vụ PCCC, Chi phí huấn luyện nghiệp vụ PCCC, Kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ PCCC, Chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ PCCC, Tài liệu huấn luyện nghiệp vụ PCCC, Thời gian huấn luyện nghiệp vụ PCCC, Thời gian huấn luyện nghiệp vụ PCCC lần đầu, Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC

Đóng góp bình luận của bạn ngay bên dưới về cho đội ngũ Admin !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *