" /> TCVN 12314-1:2018 về Chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt

TCVN 12314-1:2018 về Chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt

TCVN 12314-1:2018 về Chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 1: Bình bột loại treo

Tải xuống tại đây

tcvn 12314 12018

Tóm tắt nội dung TCVN 12314-1:2018

TCVN 12314-1:2018 Chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 1: Bình bột loại treo.

TCVN 12314-1:2018 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử bình bột chữa cháy tự động.

Kích hoạt loại treo đã nạp đầy có khối lượng tổng không lớn hơn 20 kg và được kích hoạt bằng tác dụng nhiệt.

Yêu cầu kỹ thuật:

1. Yêu cầu chung

Dễ dàng vận hành, kiểm tra và bảo trì, có cấu trúc bền theo thời gian.

Không gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Việc gắn các phụ kiện phải không làm ảnh hưởng đến chức năng của thiết bị và không bị long, hỏng khi sử dụng thiết bị.

Tất cả các bộ phận cần tháo bỏ khi vận hành phải có khả năng tháo rời dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến việc phun bột chữa cháy.

Bình bột chữa cháy tự động kích hoạt phun chất chữa cháy bằng khí đẩy nén trực tiếp trong bình.

Phải được trang bị áp kế để chỉ báo giá trị áp suất trong bình.

Tổng khối lượng của bình bột chữa cháy tự động kích hoạt phải đảm bảo sai số không quá ± 5% của chỉ số thiết kế.

Cơ cấu treo bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo phải đảm bảo chắc chắn, an toàn.

Khi thử nghiệm theo quy định trong 5.4, hiệu quả phun và thời gian phun phải tuân theo các yêu cầu sau:

– Góc phun phải thích hợp với việc chữa cháy

– Lượng bột chữa cháy được phun ra khỏi bình phải lớn hơn 90 % khối lượng hoặc thể tích được nạp.

– Thời gian phun bột chữa cháy phải trong phạm vi ± 30 % so với giá trị thiết kế (giá trị ghi tại nhãn và tài liệu kỹ thuật của bình).

Hiệu quả dập tắt đám cháy.

Phân loại đám cháy loại A, B xem 3.4 TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009) và TCVN 4878:2009 (ISO 3941:2007).

2. Yêu cầu về bộ phận cảm biến

Bộ phận cảm biến có chi tiết dễ nóng chảy phải đáp ứng các điều kiện sau.

– Độ bền của phần tử phản ứng nhiệt và khả năng chịu nhiệt.

Tham khảo:  TCVN 5040:1990 Ký hiệu hình vẽ sơ đồ phòng cháy

Phải đảm bảo như quy định trong 6.7.2 TCVN 6305-1 (ISO 6182-1).

– Nhiệt độ làm việc

Nhiệt độ làm việc do nhà sản xuất quy định phải phù hợp với TCVN 6305-1:2007 (ISO 6182-1:2004).

Phải vận hành trong phạm vi nhiệt độ như quy định trong 6.3 TCVN 6305-1:2007 (ISO 6182-1:2004).

– Độ nhạy

Bộ phận cảm biến có bầu thủy tinh phải đáp ứng các điều kiện sau.

– Độ bền của phần tử phản ứng nhiệt và khả năng chịu nhiệt.

Phải đảm bảo theo quy định trong TCVN 6305-1:2007 (ISO 6182-1:2004).

– Nhiệt độ làm việc

Yêu cầu về nhiệt độ làm việc đối với bộ phận cảm biến có bầu thủy tinh theo qui định trong tiêu chuẩn này.

– Độ nhạy

Yêu cầu về độ nhạy đối với bộ phận cảm biến có bầu thủy tinh theo qui định trong tiêu chuẩn này.

3. Yêu cầu về bộ phận chứa bột chữa cháy (vỏ).

Độ dày

Bình phải có chiều dày thành đo được không được nhỏ hơn 0,71 mm.

Trong trường hợp này, độ bền đứt đo được lớn nhất của vật liệu sẽ được sử dụng.

Nếu như không có thông số kỹ thuật chính thức của nhà sản xuất nêu rõ điểm chảy dẻo lớn nhất hoặc độ bền đứt lớn nhất.

+ Đối với bình có dạng hình trụ: S = P.d/2t

+ Đối với bình có dạng hình cầu: S = P.d/4t

Trong đó:

d là đường kính ngoài của bình hoặc là đường chéo lớn nhất của thân bình chữa cháy.

P là áp lực thử bình, tính bằng MPa.

t là chiều dày của vỏ bình, tính bằng mm.

Bình bằng thép không gỉ.

– Các nắp và đáy bình bằng thép không gỉ phải được dập vuốt từ phôi đã được ủ hoàn toàn.

– Chỉ được sử dụng thép không gỉ austenit có hàm lượng các bon lớn nhất 0,03 % theo khối lượng.

CHÚ THÍCH: Một ví dụ về thép không gỉ trên là ASTM A240, loại 304L (ký hiệu của UNS là S30403).

Bình bằng nhôm.

Bình bằng nhôm phải có kết cấu không ghép nối, không hàn.

Bình bằng các vật liệu khác phải phù hợp với tiêu chuẩn bình chịu áp lực cũng như các yêu cầu về áp suất làm việc.

Áp suất nổ nhỏ nhất theo tiêu chuẩn TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009).

CHÚ Ý: Thép cacbon và thép hợp kim thấp của bộ phận chứa bột chữa cháy được xác định theo TCVN 8998:2011 (ASTM E 415-08).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *