" /> TCVN 3890:2009 Bố Trí Phương Tiện PCCC Cho Nhà Và Công Trình

TCVN 3890:2009 Bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC cho nhà và công trình

TCVN 3890:2009 Quy định về trang bị và những yêu cầu căn bản đối với việc bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình

Tải về tại đây

1 Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này quy định về trang bị và những yêu cầu cơ bản ñối với việc bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình.

Đối với nhà và công trình đặc thù chuyên ngành có yêu cầu phòng cháy chữa cháy đặc biệt, như cơ sở sản xuất, kho chứa hoá chất ñộc hại, vật liệu nổ, cơ sở hạt nhân; cơ sở sản xuất, kho chứa nhiên liệu lớn; công trình đường hầm, khai khoáng, hầm mỏ; công trình trên biển thì ngoài việc tuân theo các quy định của Tiêu chuẩn này, cần tuân theo các quy định ở các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

Nhà, công trình và phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho nhà và công trình không được quy định trong Tiêu chuẩn này sẽ do cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền quyết định.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn dưới ñây là rất quan trọng khi áp dụng tiêu chuẩn này. đối với các tài liệu có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đã nêu. đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất (bao gồm cả sửa đổi).

TCVN 4513 Cấp nước bên trong -Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 4878 (ISO 3941: 2007) Phân loại cháy.

TCVN 5684 An toàn cháy các công trình xăng dầu – Yêu cầu chung.

TCVN 5760 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp ñặt và sử dụng. TCVN 2622 Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 6101 ISO 6183:1990 Thiết bị chữa cháy – Hệ thống chữa cháy cacbon dioxit thiết kế và lắp đặt. TCVN 5738 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6305 (ISO 6182-1:1993). Phòng cháy và chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu và biện pháp thử.
TCVN 4530 Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 5307 Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 7026 (ISO 7165:1999) Chữa cháy-Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo. TCVN 7027 (ISO 11601:1999) Chữa cháy-Xe đẩy chữa cháy – Tính năng và cấu tạo.

TCVN 7161-1 (ISO 14520-1:2000). Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 7336 Hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

TCVN 7435-1 (ISO 11602-1:2000) Phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe ñẩy chữa cháy. Phần 1: Lựa chọn và bố trí.

TCVN 7435-2 (ISO 11602-2:2000) Phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe ñẩy chữa cháy. Phần 2: Kiểm tra và bảo dưỡng.

Đóng góp bình luận của bạn ngay bên dưới về cho đội ngũ Admin !

2 thoughts on “TCVN 3890:2009 Bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC cho nhà và công trình

  1. Tâm says:

    Hay quá, mãi mới tìm được link đầy đủ, mình đi tìm các nơi khác mà toàn tìm được link quảng cáo với mua trả phí thôi, cảm ơn website rất nhiều!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *