" /> TCVN 6102:1996 - Về Phòng Cháy Chữa Cháy - Chất Chữa cháy - Bột

TCVN 6102:1996 – Về Phòng Cháy Chữa Cháy – Chất Chữa cháy – Bột

TCVN 6102:1996 (ISO 7202:1987) về phòng cháy chữa cháy – chất chữa cháy – bột

Tải về tại đây

Lời nói đầu

TCVN 6102: 1996 hoàn tương đương với ISO 7202: 1987.

TCVN 6102: 1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này là một trong những quy định về đặc điểm kỹ thuật của những chất chữa cháy thông dụng và cần được xác định cho mục đích dập tắt lửa. Những đặc điểm kỹ thuật này được xác định để chứng minh rằng chất chữa cháy đang đề cập ít nhất cũng có khả năng hữu ích tối thiểu về dập tắt lửa và do đó có thể bán để chữa cháy.

Những yêu cầu đối với chất dùng cho các thiết bị riêng rẽ là đối tượng của các tiêu chuẩn được xây dựng sau này.

Các phụ lục A và B cung cấp những thông tin quan trọng và những điểm cần lưu ý trong việc sử dụng bột chữa cháy mà mọi người có liên quan đều phải đọc kỹ. Tuy nhiên các phụ lục ấy không phải là các diều quy định của tiêu chuẩn này.

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về tính chất vật lý, hoá học về hiệu suất tối thiểu được xác định bằng phương pháp thử nghiệm của các loại bột thích hợp cho việc dập tắt các loại đám cháy A, loại đám cháy B và loại đám cháy C. Yêu cầu về thông tin và công bố số liệu cũng được đặt ra đối với nhà chế tạo.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho bột chữa cháy đặt biệt chỉ được chỉ định để kiềm chế và dập tắt các loaị đám cháy D (kim loại).

Chú thích – Phân loại các đám cháy theo TCVN 4878 :89 (ISO 3914).

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

ISO 2591 Kiểm tra bằng rây;

ISO 3130 Gỗ – Xác định độ ẩm cho các thử nghiệm cơ, lý;

ISO 3310 – Kiểm tra bằng rây – Yêu cầu kỹ thuật và thử ngiệm – Phần 1: kiểm tra bằng rây tấm lưới kim loại;

ISO 3914 – Phân loại các đám cháy;

ISO 4788 Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh – ống đong hình trụ có chia độ.

3. Định nghĩa

Những định nghĩa sau đây được sử dụng trong tiêu chuẩn này :

Đánh giá bài viết này

Đóng góp bình luận của bạn ngay bên dưới về cho đội ngũ Admin !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *