" /> TCVN 6223:1996 Về cửa hàng khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu chung

TCVN 6223:1996 về cửa hàng khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu chung về an toàn

Tiêu chuẩn Việt Nam 6223:1996 về cửa hàng khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu chung về an toàn

Tải về tại đây

Phạm vi áp dụng.

1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn trong thiết kế, xây dựng, sử dụng các loại cửa hàng khí đốt hóa lỏng đóng trong chai dung tích chứa tới 150 lít.

1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:

  1. a) Các kho trung tâm tồn chứa, bảo quản và cung ứng khí đốt hóa lỏng;
  2. b) Các cơ sở đóng nạp khí đốt hóa lỏng vào chai;
  3. c) Các điểm giao nhận và bán khí đốt hóa lỏng cho ôtô chạy bằng khí đốt hóa lỏng;
  4. d) Các trạm cung cấp khí đốt hóa lỏng phục vụ sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn.

TCVN 2622 – 1978 Phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế.

Thi hành Nghị định số 11/1999/NĐ – CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ quy định về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ cấm thực hiện; hàng hóa dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, Bộ Thương
mại hướng dẫn các điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (L.P.G) trên thị trường Việt Nam, như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG
1- Khí đốt hóa lỏng quy định trong Thông tư này là hỗn hợp khí đốt chủ yếu gồm: Propan (C3H8) và Butan (C4H10) đã được hóa lỏng và đóng chai bằng kim loại chịu áp lực, có dung tích chứa tới 150 lít theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 6292: 1997, để sử dụng làm chất đốt trong công nghiệp và dân dụng.

2- Kinh doanh khí đốt hóa lỏng quy định trong Thông tư này bao gồm các hoạt động:

2.1- Mua bán (kể cả đại lý, ủy thác mua bán) khí đốt hóa lỏng tại các cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng bán lẻ xăng dầu (dưới đây gọi chung là cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng).

2.2 Dịch vụ kho bảo quản chai (bình) chứa khí đốt hóa lỏng.

Các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, tiếp nhận, kho bể chứa khí đốt hóa lỏng chưa đóng chai, chiết nạp khí đốt hóa lỏng và kinh doanh dịch vụ vận tải khí đốt hóa lỏng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

3. Thương nhân, kể cả thương nhân nước ngoài đang hoạt động thương mại hợp pháp tại Việt Nam, chỉ được hoạt động kinh doanh khí đốt hóa lỏng khi đã đăng ký kinh doanh và được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Thông tư này cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng; trong quá trình hoạt động kinh doanh khí đốt hóa lỏng phải tuân thủ các quy định tại Thông tư này.

Đóng góp bình luận của bạn ngay bên dưới về cho đội ngũ Admin !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *