" /> Thư Viện PCCC - Văn Bản Pháp Luật Về PCCC - Luật PCCC

Category Archives: Thư viện PCCC

Thư viện PCCC được cập nhật đầy đủ bao gồm các TCVN, nghị định PCCC, thông tư PCCC cùng các tiêu chuẩn PCCC và Luật PCCC mới nhất

Nghị định 136/2020/NĐ-CP Luật Phòng cháy và chữa cháy 2020

Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Ngày 24/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Nghị định này thay cho nghị định 79/2014 của chính phủ. […]

5 thương hiệu báo cháy chất lượng, giá rẻ bậc nhất hiện nay

Phòng chống cháy nổ là một trong những tiêu chí quan trọng và là tiêu chuẩn cần có trong nhiều tòa nhà. Việc thực hiện lắp đặt hệ thống báo cháy cần quan tâm đặc biệt đến chất lượng. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thương hiệu báo cháy được giới thiệu. Vậy […]

Thông Tư 08/2018/TT-BCA Hướng Dẫn Nghị Định 83/2017/NĐ-CP

Thông tư 08/2018/TT-BCA về hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ PCCC  Tải về bản gốc (pdf) tại đây Tải về bản soạn thảo (word) tại đây BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc […]

Thông tư 227/2016 Phí Kiểm Định Phương Tiện PCCC

Thông tư 227/2016/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện PCCC Tải về Thông tư 227/2016 tại đây THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Tóm tắt […]

TCVN 5040:1990 Ký hiệu hình vẽ sơ đồ phòng cháy

TCVN 5040:1990 (ISO 6790 : 1986) Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy – Yêu cầu kỹ thuật Tải về TCVN 5040:1990 tại đây TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5040 : 1990 ISO 6790 : 1986 PCCC Song Thái Tùng xin giới thiệu 5040: 1990TCVN 5040:1990 (ISO 6790 : 1986) về thiết bị […]

TCVN 12314-1:2018 về Chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt

TCVN 12314-1:2018 về Chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 1: Bình bột loại treo Tải xuống tại đây Tóm tắt nội dung TCVN 12314-1:2018 TCVN 12314-1:2018 Chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 1: Bình bột loại treo. TCVN 12314-1:2018 do Cục Cảnh sát […]

TCVN 10304:2014 Móng Cọc – Tiêu Chuẩn Thiết Kế

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10304:2014 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế Xem và tải về TCVN 10304 tại đây TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10304:2014 MÓNG CỌC – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Pile Foundation – Design Standard Lời nói đầu TCVN 10304:2014 “Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế” được xây dựng trên cơ […]

TCVN 7572-6:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa

TCVN 7572-6:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 6: Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng  Tải về TCVN 7572-6:2006 tại đây TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-6 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN […]

TCVN 7572-5:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa

TCVN 7572-5:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc  Tải về TCVN 7572-5:2006 tại đây TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-5 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA […]

TCVN 7572-4:2006 Về cốt liệu cho bê tông và vữa

TCVN 7572-4:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành  Tải về TCVN 7572-4:2006 tại đây TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-4 : 2006 CỐT LIỆU […]

TCVN 7572-3:2006 Về cốt liệu cho bê tông và vữa

TCVN 7572-3:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành  Tải xuống TCVN 7572-3:2006 Về cốt liệu cho bê tông và vữa tại đây TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-3 : […]

TCVN 7572-2:2006 Về cốt liệu cho bê tông và vữa

TCVN 7572-2:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định thành phần hạt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành  Tải xuống TCVN 7572-2:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa tại đây   TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-2 : 2006 CỐT […]

TCVN 1651-1:2008 Về Thép Cốt Bê Tông – Phần 1

TCVN 1651-1:2008 về thép cốt bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn Tải về TCVN 1651-2:2008 tại đây TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1651-1:2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG PHẦN 1: THÉP THANH TRÒN TRƠN Steel for the reinforcement of concrete – Part 1: Plain bars Lời nói đầu TCVN 1651-1:2008 thay thế cho các […]

TCVN 1651-2:2008 Về Thép Cốt Bê Tông – Phần 2

TCVN 1651-2:2008 về thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn Tải về TCVN 1651-2-2008 tại đây TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1651-2:2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN 2: THÉP THANH VẰN Steel for the reinforcement of concrete – Part 2: Ribbed bars Lời nói đầu TCVN 1651-2: 2008 thay thế cho TCVN […]

TCVN 4447:2012 – Công tác đất – Thi công và nghiệm thu

Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 4447:2012 Công tác đất – Thi công và nghiệm thu  Xem và tải về TCVN 4447:2012 tại đây 1 Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu phải tuân theo khi thi công và nghiệm thu công tác đất (bằng máy đào, xúc…) Phương pháp […]

TCVN 8819:2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng – Yêu cầu thi công

TCVN 8819:2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu  Tải vê TCVN 8819:2011 tại đây TCVN 8819 : 2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 249-98 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật. Điểm a khoản 1 khoản 1 Điều 7 Nghị định số […]

TCVN 4054-05 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế

Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 4054-2005 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế  Tải về TCVN 4054-05 Tại đây Lời nói đầu TCVN 4054 : 2005 thay thế TCVN 4054 : 1998. TCVN 4054 : 2005 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC98/SC2 Công trình giao thông đường bộ biên soạn. Tổng […]