" /> Thư Viện PCCC - Văn Bản Pháp Luật Về PCCC - Luật PCCC

Category Archives: Thư viện PCCC

Thư viện PCCC được cập nhật đầy đủ bao gồm các TCVN, nghị định PCCC, thông tư PCCC cùng các tiêu chuẩn PCCC và Luật PCCC mới nhất

TCVN 5574:2012 Kết Cấu Bê Tông Và Bê Tông Cốt Thép

TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế Tải về TCVN 5574:2012 tại đây TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5574:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Concrete and reinforced concrete structures – Design standard Lời nói đầu TCVN 5574: […]

TCVN 2737:1995 Tải Trọng Và Tác Động – Tiêu Chuẩn Thiết Kế

TCVN 2737-1995 Tải trọng và tác động tiêu chuẩn thiết kế Tải về TCVN 2737:1995 tại đây Lời nói đầu TCVN 2737 – 1995 thay thế Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737-90 TCVN 2737 – 1995 do Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ […]

TCVN 33:2006 Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế Tải về TCXDVN 33:2006 tại đây TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 33:2006 CẤP NƯỚC – MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI VÀ CÔNG TRÌNH -TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Water supply – External networks and facilities – Design standard 1. Chỉ dẫn […]

TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép

TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu Tải về TCVN 9115:2012 tại đây TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9115 : 2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP -THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Assembled concrete and reinforced concrete […]

TCVN 4453:1995 Về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối

TCVN 4453:1995 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu Tải về TCVN 4453:1995 tại đây TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4453 : 1995 TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TỪNG PHẦN – KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP […]

Mẫu Đăng Ký Danh Sách Huấn Luyện PCCC

Mẫu đăng ký danh sách huấn luyện phòng cháy chữa cháy Mẫu đơn đăng ký về việc dự lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký vào lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Danh sách nhân viên của từng đơn vị, doanh […]

Bảng Thống Kê Phương Tiện PCCC

Bảng thống kê phương tiện phòng cháy chữa cháy Bảng thống kê phương tiện phòng cháy và chữa cháy là mẫu bảng thống kê về các phương tiện PCCC. Bao gồm tên, số hiệu, số lượng, nơi sản xuất, năm sản xuất của phương tiện. Mẫu bảng thống kê được ban hành kèm theo Thông […]

Nghị định 46/2016 Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính. Tải […]

TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy – yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng PDF TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5760:1993 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG Fire extinguishing system – General requirements for design, installation and use Tiêu chuẩn […]

TCVN 6305-12:2013 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 12

TCVN 6305-12:2013 (ISO 6182-12:2010) về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 12 – Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép Tải về TCVN 6305-12:2013 tại đây Lời nói đầu TCVN 6305-12:2013 hoàn toàn […]

TCVN 6305-11:2006 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Phần 11

TCVN 6305-11:2006 (ISO 6182-11:2003) về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Phần 11: Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo ống Tải về TCVN 6305-11:2006 tại đây Lời nói đầu TCVN 6305–11:2006 hoàn toàn tương đương ISO 6182-11:2003. TCVN 6305–11:2006 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị […]

TCVN 6305-10:2013 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 10

TCVN 6305-10:2013 (ISO 6182-10:2006) về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 10 – Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler trong nhà Tải về TCVN 6305-10:2013 tại đây Lời nói đầu TCVN 6305-10:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 6182-10:2006. TCVN 6305-10:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu […]

TCVN 6305-9:2013 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 9

TCVN 6305-9:2013 (ISO 6182-9:2005) về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương Tải về TCVN 6305-9:2013 tại đây Lời nói đầu TCVN 6305-9:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 6182-9:2005. TCVN 6305-9:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn […]

TCVN 6305-8:2013 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 8

TCVN 6305-8:2013 (ISO 6182-8 : 2006) về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 8 – Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô trác động trước Tải về TCVN 6305-8:2013 tại đây Lời nói đầu TCVN 6305-8 : 2013 hoàn toàn tương đương với ISO […]

TCVN 6305-7:2006 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Phần 7

TCVN 6305-7:2006 (ISO 6182−7: 2004) về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Phần 7: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler phản ứng nhanh ngăn chặn sớm (ESFR) Tải về TCVN 6305-7:2006 tại đây Lời nói đầu TCVN 6305−7: 2006 hoàn toàn tương đương ISO 6182−7: 2004. TCVN 6305−7: […]

TCVN 6305-6:2013 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 6

TCVN 6305-6:2013 (ISO 6182-6:2006) về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 6 – Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều Tải về TCVN 6305-6:2013 tại đây Lời nói đầu TCVN 6305-6:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 6182-6:2006 TCVN 6305-6:2013 do Ban kỹ thuật […]