" /> Thư Viện PCCC - Văn Bản Pháp Luật Về PCCC - Luật PCCC

Category Archives: Thư viện PCCC

Thư viện PCCC được cập nhật đầy đủ bao gồm các TCVN, nghị định PCCC, thông tư PCCC cùng các tiêu chuẩn PCCC và Luật PCCC mới nhất

TCVN 6305-5:2009 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 5

TCVN 6305-5:2009 (ISO 6182-5:2006) về Phòng cháy và chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn Tải về TCVN 6305-5:2009 tại đây Lời nói đầu TCVN 6305-5:2009 thay thế TCVN 6305-5:1997 TCVN 6305-5:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 6182-5:2006. TCVN 6305-5:2009 do […]

TCVN 6305-4:1997 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Phần 4

TCVN 6305-4:1997 (ISO 6182-4 : 1993) về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh Tải về TCVN 6305-4:1997 tại đây Lời nói đầu TCVN 6305-4 :1997 hoàn toàn tương đương với ISO 6182-4 :1993. TCVN 6305-4 : […]

TCVN 6305-3:2007 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 3

TCVN 6305-3:2007 (ISO 6182-3 : 2005) về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 3 : Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô Tải về TCVN 6305-3:2007 tại đây Lời nói đầu TCVN 6305-3 : 2007 thay thế TCVN 6305-3 : 1997 (ISO 6182-3 : 1993). […]

TCVN 6305-2:2007 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 2

TCVN 6305-2:2007 (ISO 6182-2 : 2005) về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 2 : Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước Tải về TCVN 6305-2:2007 tại đây Lời nói đầu TCVN 6305-2 :2007 thay thế TCVN […]

TCVN 6305-1:2007 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 1

TCVN 6305-1:2007 (ISO 6182-1 : 2004) về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler Tải về TCVN 6305-1:2007 tại đây Lời nói đầu TCVN 6305-1: 2007 thay thế TCVN 6305-1 : 1997 (ISO 6182-1 : 1993). TCVN 6305-1: 2007 hoàn […]

Nghị Định Số 23/2018/NĐ-CP: Quy Định Về Bảo Hiểm Cháy, Nổ Bắt Buộc

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Tải về nghị định 23/2018 pdf tại đây Liên quan: Nghị định số 130/2006/NĐ-CP Quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Thông tư 220/2010 Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt […]

TCXDVN 46:2007 – Chống Sét Cho Công Trình Xây Dựng

Tiêu chuẩn chống sét 46-2007 về chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống Tải về tại đây Tiêu chuẩn chống sét mới nhất TCXDCVN được ra đời vào năm 2007, tính cho thời điểm hiện nay thì TCVN 9385:2012 đã được công […]

TCVN 6102:1996 – Về Phòng Cháy Chữa Cháy – Chất Chữa cháy – Bột

TCVN 6102:1996 (ISO 7202:1987) về phòng cháy chữa cháy – chất chữa cháy – bột Tải về tại đây Lời nói đầu TCVN 6102: 1996 hoàn tương đương với ISO 7202: 1987. TCVN 6102: 1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu […]

TCVN 7026:2013 – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo

TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009) về Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo Tải về tại đây 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chính để đảm bảo an toàn, độ tin cậy và tính năng của bình chữa cháy xách tay. Tiêu […]

Thông tư 32/2017/TT-BCT Hướng dẫn Luật Hóa chất

Thông tư 32/2017/TT-BCT Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất Tải về tại đây Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 […]

Thông tư số 42/2016/TT-BTC Phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Thông tư số 42/2016/TT-BTC: Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy Tải về tại đây Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí […]

Nghị định 113/2017/NĐ-CP Hướng dẫn luật hóa chất

Nghị định 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất Tải về tại đây Nghị định số 113/2017/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất chính thức có hiệu lực từ ngày 25/11/2017. Theo đó, quy định về […]

Thông tư 11/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003

Thông tư 11/2014/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP Tải về tại đây Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 […]

TCVN 6396-73:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy

TCVN 6396-73:2010 (EN 81-73:2005) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy Tải về tại đây TCVN 6396-73:2010 hoàn toàn tương đương EN […]

TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5738:2001 về hệ thống báo cháy tự động – yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành Tải về tại đây 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống báo cháy được trang bị tại các nhà máy, xí nghiệp, […]

Thông tư 19/2016 – Túi sơ cứu theo thông tư 19

Thông tư 19/2016 Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động Tải về tại đây THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội; Căn cứ Luật […]

Sổ Theo Dõi Phương Tiện PCCC

Sổ theo dõi phương tiện chữa cháy Tải về sổ theo dõi phương tiện PCCC tại đây Mẫu sổ theo dõi phương tiện chữa cháy Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy nhằm theo dõi nhằm thống kê, báo cáo về phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại các cơ quan đơn vị. […]

Phụ lục thông tư 66/2014/TT-BCA

Biểu mẫu đi kèm thông tư 66/2014/TT-BCA Mẫu PC01 – Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Tải về Mẫu PC02 – Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm Tải về Mẫu PC03 – Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy […]