" /> Xây dụng hệ thống PCCC khi xây dựng công trình - Hỏi Đáp PCCC

Xây dựng hệ thống PCCC khi xây dựng công trình

Trả lời câu hỏi của bạn đọc V/v xây dựng hệ thống PCCC khi xây dựng công trình

Hỏi

Hiện tại tôi chuẩn bị xây 1 công trình có chức năng là đón tiếp khách và hội nghị, có 2 tầng diện tích mỗi tầng khoảng 1600m2. Như vậy theo quy định tôi chỉ cần trang bị hệ thống vòi chữa cháy hay phải trang bị cả hệ thống chữa cháy tự động ?

Đáp

Căn cứ theo mục 4, Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, trung tâm hội nghị có sức chứa từ 300 chỗ ngồi trở lên thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Căn cứ theo điểm đ, Điều 6.1.3 Tiêu chuẩn TCVN 3890:2009 quy định hội trường có thiết kế từ 200 chỗ ngồi trở lên phải lắp đặt hệ thống báo cháy tự động; điểm e, Điều 8.1.1 Tiêu chuẩn TCVN 3890:2009 quy định hội trường từ 300 chỗ ngồi trở lên phải lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà.

Đối chiếu theo quy định tại Bảng G9, Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD hệ số không gian sàn đối với phòng họp, phòng khách, phòng hội thảo là 1m2/người, trường hợp công trình có công năng tiếp khách và hội nghị với diện tích 1600m2, theo tính toán có sức chứa 1.600 người thuộc diện phải được thẩm duyệt thiết kế về PCCC và lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống báo cháy tự động.

Căn cứ theo mục 1.8 Phục lục C Tiêu chuẩn TCVN 3890:2009 quy định nhà và tổ hợp văn hóa (kể cả tổ hợp văn hóa trong các tổ hợp nhà sản xuất, nhà kho và nhà ở) không phụ thuộc vào diện tích và số tầng phải lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động. Đối chiếu theo mục A.2.4 Phụ lục A Quy chuẩn QCVN 03:2012/BXD quy định công trình văn hóa bao gồm trung tâm hội nghị, do đó công trình có công năng tiếp khách và hội nghị thuộc diện phải thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động.


Sản phẩm – Dịch vụ của chúng tôi:

Bình chữa cháy

Thi công PCCC Bình Dương

Đóng góp bình luận của bạn ngay bên dưới về cho đội ngũ Admin !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *